NETOPÝŘÍ A SOVÍ ZÁŽITKY

Vzdělání dětí jde ruku v ruce se vzděláním jejich učitelů, z tohoto důvodu jsou v současnosti pořádány zajímavé exkurze, které nabízí Karlova univerzita v Praze.

Tyto výjezdy upozorňují na nutnost živé zkušenosti s přírodou, prožitkem a tím dokonalou motivací pro další studium. Dva z projektů, kterých jsme se doposud zúčastnily, byly Netopýři a Sovy.
Oba nás zavedly do lokalit, kde jsme měly možnost střetnout tyto tajemné, převážně noční tvory v jejich přirozeném prostředí.

Veškeré poznatky a nově nabyté vědomosti se nyní snažíme předávat žákům naší školy, proto není divu, že se v sešitě objeví názvy jako Netopýří matematika či Sovy jako učební materiál. A to není vše, učební materiály jsou doplněny zvuky těchto tvorů a jejich fotografiemi. Součástí výuky bude mimo jiné i návštěva těchto lokalit spolu s žáky, kteří si doplní znalosti ze školních lavic o vlastní zkušenost a troufáme si tvrdit, že i o krásný zážitek z krajiny kolem nás.

Mgr. Julie Polášková
Ing. Blanka Nožičková

 

22. března 2011