Přemyslovna Svatá Anežka Česká

Krásnými slovy o Přemyslovně Svaté Anežce České a jejím odkazu, zahájil pan profesor Petr Piťha výstavu nejúspěšnějších výtvarných prací žáků všech typů škol z celé České republiky, která byla u příležitosti oslav 800. výročí narození Sv. Anežky České v Anežském klášteře na Starém Městě pražském ve středu 3. března 2011.
Je jen velmi málo situací, kdy se prolínají duchovní i světské hodnoty, ale v případě Sv. Anežky České tomu tak bylo a je. Profesor Petr Piťha ve svém projevu připomněl, že blahoslavení Sv. Anežky České v roce 1989 bylo předzvěstí pádu komunismu. Cinkáním klíčů se některé dveře podařilo naší nové demokracii odemknout okamžitě, některé se postupně odemykají a některé zůstávají dosud uzamčeny. Jedny z těch naposledy odemčených jsou ty, které odemkly děti, děti, které díky svým pedagogům uchopily srdcem i duší odkaz Sv.Anežky České a dokázaly jej vyjádřit dětským výtvarným projevem.

Mezi tyto děti patří i žákyně naší školy Kateřina Vávrová, jejíž pochopení a vcítění se do odkazu Sv. Anežky České bylo tak přesvědčivé, že její výtvarné ztvárnění této světice bylo komisí složenou z akademických malířů ohodnoceno v kategorii žáků 2. stupně ZŠ jako nejlepší z celé České republiky. Diplom a krásnou knihu předali Kateřině zástupci ministerstva školství, kultury a monsignore Dominik Duka, arcibiskup pražský. Fotografii s touto nejvýznamnější církevní osobností současné doby si s jeho podpisem a podpisem pana profesora Piťhy odnesla Kateřina ve své knize.

Toto ocenění je určitě pro naši školu jedno z nejvýznamnějších v celé její historii. Velký dík proto patří nejen žákyni 7. třídy Kateřině Vávrové, ale i učitelce výtvarné výchovy paní zástupkyni Mgr. Lidmile Vošmikové, bez jejíhož důsledného a odborného vedení by tohoto úspěchu bylo jen stěží dosaženo. Jsem proto velmi pyšná na učitelku z naší školy, která dovedla svoji žákyni k tomuto vítězství.
Mgr. Věra Sklenářová, ředitelka školy

 

 

6. března 2011