Čarodějnic se nebojíme a na množství nehledíme

I tak by se dal pojmenovat včerejší mimořádně zdařilý halloweenský rej čarodějnic z naší školy. Letos se poprvé konal v kouzelném prostředí velkého buštěhradského rybníka. Předcházelo mu vyřezávání dýní s motivy duchů, netopýrů a dalších halloweenských strašidel. Většina žáků i vyučujících byla již od rána v kostýmech možných i nemožných strašidel.

Podvečerní akce začala průvodem masek ze školy k rybníku, kde rej pokračoval netradiční čarodějnickou štafetou, a to oběhnutím rybníka na koštěti. Byla to disciplína velmi těžká, protože v masce a na koštěti se i čarodějnicím běží špatně. Přesto doběhli úplně všichni.
Zatímco poslední soutěžící dobíhali, byl zapálen oheň a vyčerpané masky se posilňovaly opečenými špekáčky. Nejdivočejší rej pak pokračoval ve svižném rytmu písní osmdesátých a devadesátých let minulého století až do úplné tmy.
Vyhlášením vítězů nejhezčích dýní a nejnápaditějších masek byl rej u konce. Dětem a některý dospělým se vůbec domů nechtělo. Okolí rybníka osvíceného svítícími dýněmi a svíčkami, spolu s malebností starých vrb bylo příjemným místem nejen pro strašidla, ale i pro sousedské poklábosení dospělých. Měli jsme štěstí i na počasí. Vítr se ztišil a teplo bylo všem, nejen tančícím. Věra Sklenářová, jedna z čarodějnic
 

 

4. listopadu 2010