Návštěva NTK

Dne 3.5.2010 jsme se vydali do Národní technické knihovny v Praze. I když počasí bylo velmi nepříjemné, dovolím si říct, že exkurze se vydařila, a náš zážitek byl plnohodnotný.

Po příchodu a chvilce čekání se nás ujala paní průvodkyně Naděžda Nová. Vysvětlila nám vznik knihovny, její historii a hlavně její účel. Jelikož výstava, díky níž jsem přijeli, začínala v 10:00 hod, tak nás mezi tím provedla po NTK a vysvětlila nám místní kuriozity a důvody vybavení.

Knihovna je určena hlavně pro studenty, ale také i pro širokou veřejnost. V celé budově je několik počítačových učeben, mnoho odpočívadel, studovna a knihovna je vybavena dá se říci nejmodernější technologií. Za pouhých 100 Kč pro dospělého člověka a 50 Kč pro studenta můžete využívat služby, které knihovna nabízí.

Mezi kuriozity knihovny patří noční studovna, která je k dispozici studentům, jež nemají prostory ke studiu a je plně navštěvována od 20:00 do 8:00. Výstavba celého komplexu stála zhruba 2,2 miliardy Kč. Knihovna byla ve výstavbě od roku 2006 až do loňského roku. V knihovně je k volnému výběru 600 000 knih a celkově vlastní 1,5mil. knih.

Petr Jindra, Josef Ludvík, žáci 9. třídy

Člověk od přírody baží po vzdělání. (Aristoteles ze Stageiry)

Hledáme moudro v minulosti

Abychom svou přítomnost poznamenali do budoucnosti.

Najít můžeme jí mezi železnými regály

Kde hrdě a s pyšností na nás všichni ti moudří hledí

I když se nemuseli osobně vidět, přec tu vedle sebe stojí.

Nalezená moudrost je ta, jež dokáže měnit.

Žáci z osmého a devátého ročníku se zde mohli s těmito velikány doby setkat.

Osahat jejich myšlenky a pátrat v sobě samých zda ve své paměti si je dobře pamatují. Leč nejen mysl poznání, ale i oku lahodící prostředí.

V NTK naleznete klid. Klid, o který se nemusí žádat.

Bc. Martin Tancoš

 

4. června 2010