Vodní svět - exkurze 8. třída

V poslední květnový den žákyně a žáci 8. třídy vyrazili na výukový program Vodní svět, který organizovalo ekologické sdružení Tereza. Společně jsme se vydali, i přes mírnou nepřízeň počasí, do Prahy, kde jsme po proudu Dalejského potoka pod vedením lektora plnili spoustu zajímavých úkolů: např. za pomoci herbáře i svých vlastních znalostí jsme zjišťovali, jaké rostliny se vyskytují v chráněném území Prokopského údolí, zaposlouchali jsme se do zpěvu ptáků, a pak se vlastními silami snažili o napodobení těchto zvuků a vytvoření „ptačího koncertu“.

Dále jsme si zahráli hru na meandry a vyzkoušeli si, jakou sílu má řeka. A v neposlední řadě jsme pomocí vylovených exponátů z říše drobných živočichů ze soutoku Prokopského a Dalejského potoka stanovovali čistotu vody. Jak vyplynulo ze zjištění, tato část potoka byla opravdu čistá a vhodná pro život Blešivce obecného a jiných zajímavých živočichů. Všechny úlovky jsme po pojmenování a vyhodnocení opět vrátili do vody. Tato část programu byla pro mnohé opravdu velkým zážitkem. Bylo totiž k výlovu zvolit správnou strategii, najít vhodné místo a neohroženě se vydat na lov.

Dnešním dnem si všichni opět uvědomili nutnost ochrany krajiny kolem nás a také druhovou rozmanitost přírody i na území hlavního města Prahy.

Mgr. Ivana Šalomonová

 

1. června 2010