Jarní zahradní slavnost již počtvrté

Naše již čtvrtá Jarní zahradní slavnost se stává stále více příjemnějším setkáváním rodičů, žáků a pedagogů školy. Vystoupení žáků s písničkami, tanečky, aerobikem, scénkami, hrou O lakomé Barce, vystoupení nově vzniklé školní kapely, výborné občerstvení, dětské bazárky a neposlední řadě i basketbalové a fotbalové utkání, určitě přispěly k příjemné náladě. Ani hokejové mistrovství světa „nepřikovalo“ tatínky k televizi a přišli se svými dětmi. Dokonce i počasí se umoudřilo a celé odpoledne svítilo sluníčko. Závěrečné opékání špekáčků se pak stalo příležitostí k neformálnímu povídání s rodiči. V prostředí atria se určitě hovořilo lépe nežli při třídních schůzkách ve třídě.

Závěrem bych ráda poděkovala všem, kteří svým příspěvkem pomohli ke zdaru celé akce a vyslovila přání, aby i další školní akce byly pro všechny zúčastněné milým zážitkem.

Mgr. Věra Sklenářová, ředitelka školy

 

31. května 2010