Seznamování s laboratorními pracemi

Dnes měli společnou hodinu chemie prvňáci s 8. třídou. Děti z 8. třídy poučily prvňáčky o tom, jak se mají chovat v laboratoři a ukázaly jim 2 pokusy. Při prvním pokusu jsme pozorovali, jak při zahřívání oranžového dichromanu amonného vzniká zelený oxid chromitý, který ztrojnásobil svůj objem. Přeloženo pro prvňáčky při zahřívání vznikla úžasná sopka i s kráterem. Druhý pokus byla krystalizace síranu měďnatého, při kterém vznikají různě velké modré krystaly, které si děti odnesly domů.

Mgr. Iva Leblochová a Mgr. Ivana Šalamonová

 

5. února 2010