Za Mikulášem, čertem a andělem

V pátek před Mikulášem se naši prvňáčkové a druháci vydali na předvánoční výlet do Přerova nad Labem. Na cestu sice začalo pršet, ale počasí se umoudřilo a v Přerově nám krásně svítilo sluníčko.

Ve vánočně vyzdobeném skanzenu na nás čekala tlupa čertů, andělé a Mikuláš. Procházeli jsme vesnicí z předminulého století, prohlédli si chaloupky s šindelovými a doškovými střechami a vyzkoušeli si opravdovou stoletou školu i s rákoskou a oslovskou lavicí. Milá paní průvodkyně nás pochválila jako nejlepší školní výpravu a děti poděkovaly za poutavé vyprávění.

Na závěr jsme si nakoupili lidové vánoční ozdoby a prohlédli krásnou výstavu betlémů.

Adventní zastavení nad zvyky a tradicemi našich prababiček a pradědečků nám zpříjemnilo krásné předvánoční období a čekání na Ježíška.

Mgr. Š. Navrátilová, Mgr. Z. Vondrová, B. Havelková

 

5. prosince 2008