Program EVVO

Ve čtvrtek 20. 11.2008 nás už potřetí navštívili členové společnosti MERLIN (Společnost ochrany dravců a sov). Program měl název "Smysly živočichů". Na příkladech ze všech živočišných tříd žáci  viděli, jak zvířata mohou přežít v extrémních podmínkách a jak mohou získávat potravu. Vše bylo ještě doplněno promítáním unikátních záběrů živočichů a ukázkou různých živých exemplářů s možností kontaktu.

Jejich povídání bylo i tentokrát velmi poutavé. Dozvěděli jsme se například, že existují různé druhy vidění, že někteří živočichové se orientují pomocí tzv. echolokace (kupříkladu delfíni využívají svůj tělesný sonar pro vyhledávání potravy), že neexistuje jenom pět smyslů, nýbrž sedm: sluch, zrak, čich, chuť, hmat, tepelná čidla a čidla elektrického pole.

Rovněž jsme ocenili, že si přírodovědci s sebou přivezli živá zvířátka, některá docela exotická. Mohli jsme si zblízka prohlédnout hroznýše královského, obřího pavouka, sovu pálenou a další živočichy. Myslím si, že mohu za všechny prohlásit, že přírodovědná přednáška byla opět velmi zajímavá a poučná.

Mgr. L. Vošmiková

 

23. listopadu 2008