Logická olympiáda

V pátek 10. října se uskutečnilo základní kolo Logické olympiády, které se zúčastnilo téměř 4 000 žáků pátých tříd ze 150 škol Prahy a Středočeského kraje, včetně naší školy. Nejlepší řešitelé byli pozváni do finále, které proběhlo 14. listopadu v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, kde moderátorkou byla Bára Hrzánová.

Žáci naší školy byli velmi úspěšní. V prvním kole se umístil Lukáš Dvořák na 21. místě a Ája Krupičková na 75. místě. Ve druhém - parlamentním - se umístila Ája na 71. místě a Lukáš na 75. místě.

Logická olympiáda je soutěž pro žáky pátých tříd základních škol pořádaná Mensou ČR. Soutěžní úlohy jsou založeny na obecných principech a pro jejich řešení není třeba žádných speciálních znalostí, stačí zdravý rozum, logika, rychlý a správný úsudek. Tím se Logická olympiáda liší od ostatních soutěží, kde úspěch závisí do značné míry na úrovni znalostí žáka.

Výsledky našich žáků nás velmi potěšili a jejich schopnosti budeme dále rozvíjet zapojováním do soutěží a olympiád, kvalitních školních kroužků, prací na projektech, účastí v internetových mezinárodních projektech a v neposlední řadě tvorbě a realizaci grantů. V průběhu vyučování mohou při skupinové práci pomáhat slabším spolužákům, neboť se stávají přirozenou autoritou třídy. Abychom je i nadále motivovali, připravujeme pro příští školní rok tzv. „stimulační stipendia“, ze kterých budou moci být dotovány mimořádné aktivity určené pro nadané žáky.

Protože naše škola nechce být školou elitářskou, ale elitní nejen ve výuce ale i v kultivovanosti jednání a chování), jsou právě tito žáci nejlepším příkladem.

Bližší informace o Logické olympiádě naleznete na www.logickaolympiada.cz.


Dana Odvárková DiS, třídní učitelka 5. třídy

 

20. listopadu 2008