Volby do žákovského parlamentu

V pátek 10.10.2008 se  v tělocvičně 5. hodinu sešli žáci 4. – 9. třídy . Na principu skutečných voleb se zástupci těchto tříd  představili se svými programy. V tajném hlasování pak uspěli ti, kteří své spolužáky nejvíce zaujali. Dnes se tento orgán sejde poprvé, aby si určil pravidla své činnosti. Hlavním smyslem existence žákovského parlamentu je zasvětit žáky alespoň částečně do fungování demokratických orgánů. Jde nejen o to, že žáci si budou klást požadavky, ve většině případů nesplnitelné, ale že pochopí, že i oni musí něco udělat pro společnou věc. Minulé parlamenty troskotaly na tom, že k dosažení nějakého výsledku bylo třeba vynaložit úsilí, práce byla dlouhodobá, občas vyžadovala i aktivity mimo vyučování. Prvotní zápal žáků pro danou věc tak postupně vyhasl. Uvidíme letos. Zvolení členové se jeví jako zodpovědní. Rádi přivítáme průběžné informace o činnosti žákovského parlamentu, které budou vždy zveřejněny.

Mgr. Věra Sklenářová, ředitelka školy


 

13. října 2008