Exkurze do Národního muzea

Dne 3.4. 2008 navštívila 7. třída Národní muzeum. Exkurze plnila průřezová témata Školního vzdělávacího programu v oblastech dějepisu, občanské výchovy a přírodopisu. Mimořádná výstava Stopy lidí přiblížila žákům historii obuvnictví z celého světa i pomyslné stopy, které člověk zanechal na tváři Země i vesmíru. Expozice fotografií léčivých bylin s popisem účinků i pověstmi, které se vážou k jednotlivým rostlinám, nepochybně přispěla k širšímu pohledu na svět okolo nás a rozšířila poznatky v rámci našeho celoročního projektu Zdraví hledej v přírodě.

Ing. B. Nožičková

Reflexe žákyně 7.třídy

Již druhá a nikoli poslední exkurze do Prahy mě opravdu zaujala. Původně
 jsme měli jet do Národního muzea na výstavu o   bylinkách a dějepisným stopám,
 nakonec jsme muzeum prolezli celé! Nejen výstavní exponáty, ale i
 nějací ti pěkní kluci nás zaujali!  Ale nebyli jsme tam kvůli nim!
 Více než nějací kluci mě zaujalo mnoho jiných věcích! Bylo to
 opravdu úchvatné! Bylo mi sice poměrně líto, že s námi nemohla jet
 paní učitelka Vošmiková, ale byla jsem i ráda, že s námi jela paní
 učitelka Nožičková. Myslela jsem, že tam bude děsná nuda, ale mýlila
 jsem se, stejně jako posledně. Velmi zajímavě byla zpracována
 výstava bylin (foto, popis, kreslené obrázky s mužíčkem a bylinou).
 Bylo to pěkné. Nejlepší  ale stejně byly dějepisné stopy! To
 bylo něco opravdu okouzlujícího! Sice sem si spletla Ferdinanda I.
 (cara a knížete) s Ferdinandem I. (Habsburským), ale to se prý stává.
 Nikdo není dokonalý, i   já mám na sobě hodně chyb, o kterých vím!
 Myslím si, že takovéto expozice nám přidají hodně vědomostí. Tedy
 jen těm lidem, kteří dávali aspoň trochu pozor. Neříkám, že jsem
 procházela od textu k textu a vše jsem si četla, to né, četla jsem
 si věci, které mě nějak zaujaly. Bylo jich sice mnoho, ale mnoho sem
 jich nečetla. Popravdě, co mě asi nejvíce zaujalo? Vlastně  celé muzeum, jak je zařízeno, zdi jak jsou krásné vypracované.   Zuzana Káčníková


 

3. dubna 2008