Pokračování ve školení projektu EVVO

Paní učitelka Ing. Blanka Nožičková se od letošního školního roku účastní cyklického školení EVVO, v rámci kterého získává informace a další kompetence k zavádění ekologické výuky do ŠVP. Kromě toho získává i cenné kontakty a informace, které škole pomohou při získávání ekologických grantů. Naše škola se tak zařadí mezi jednu z prvních škol, s odborně vyškoleným koordinátorem i zpracováním konkrétních, tolik potřebných ekologických programů.

Mgr. Lidmila Vošmiková
zástupce ředitelky

 

21. února 2008