Zdraví hledej v přírodě

Ani v zimních měsících nebyla přerušena práce na projektu „ Zdraví hledej v přírodě“, na kterém se žáky pracuje paní učitelka Nožičková. Žáci získávají teoretické informace o rostlinách, jejich využití a působení na člověka. Na základě otázek hledají odpovědi v atlasech rostlin, encyklopediích a klíčích. Pracují ve skupinách a společně zpracovávají informace. Každá skupina pak prezentuje získané poznatky ostatním spolužákům.

Ing. Blanka Nožičková

 

29. ledna 2008