ŠVP MŠ Buštěhrad: měsíc září - "Moje mateřská škola, Moje město"

Integrované bloky

 • Moje mateřská škola
 • Moje město

A - Dítě a jeho tělo

 • Přivítat děti v mateřské škole, nař. loutkou a připravit jim radostný vstup do MŠ.
 • Osvojovat si dovednosti k podpoře osobní pohody, pohody prostředí.
 • Mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví.

B - Dítě a jeho psychika

 • Vhodnou organizací a laskavým přijetím usnadnit dětem vstup do MŠ.
 • Zařazovat hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii.
 • Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí.

C - Dítě a ten druhý

 • Vést děti k navazování kontaktů mezi sebou navzájem.
 • Posilovat prosocionální chování ve vztahu k druhému, v rodině, ve škole.
 • Respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky.

D - Dítě a společnost

 • Přiblížit dítěti pravidla vzájemného styku a mravní hodnoty.
 • Aktivně zvládat požadavky, plynoucí z prostředí školy.

E - Dítě a svět

 • Vytvářet vztah k místu a prostředí, ve kterém dítě žije.
 • Orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí.