ŠVP MŠ Buštěhrad: měsíc duben - "Svátky jara, Den Země"

Integrované bloky

  • Svátky jara
  • Den Země

A - Dítě a jeho tělo

  • Rozvoj psychické i fyzické zdatnosti.
  • Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku.
  • Rozvoj a užívání všech smyslů.

B - Dítě a jeho psychika

  Upevňovat výslovnost a vyjadřovací schopnosti.
  Vytvářet základy pro práci s informacemi ( encyklopedie).
  Posilování přirozených poznávacích citů.
  Chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární.
  matematické souvislosti ( vlastnosti předmětů, řazení,

  porovnávání...).
  Rozvoj schopnosti sebeovládání.
 

C - Dítě a ten druhý

  • Rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti.
  • Dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití.

D - Dítě a společnost

  • Vytvářet povědomí o mezilidských a morálních hodnotách.
  • Chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé.

E - Dítě a svět

  • Osvojit si povědomí o sounáležitosti s ostatním světem.