ŠVP MŠ Buštěhrad: měsíc březen - "Hudba a divadlo, Kniha je můj kamarád"

Integrované bloky

 • Hudba a divadlo
 • Kniha je můj kamarád

A - Dítě a jeho tělo

 • Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu.
 • Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku.
 • Zacházet s jednoduchými hudebními nástroji.

B - Dítě a jeho psychika

 • Rozvíjet zájem o psanou podobu jazyka, vytvářet základy pro práci s informacemi ( knihy, obrazový materiál).
 • Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči.
 • Posilování přirozených poznávacích citů.

C - Dítě a ten druhý

 • Rozvoj kooperativních dovedností.
 • Přirozeně a bez zábran komunikovat.

D - Dítě a společnost

 • Vytvářet základní kulturní a společenské postoje.
 • Seznamování se světem kultury a umění.

E - Dítě a svět

 • Rozvoj schopnosti přizpůsobovat se i novému neznámému prostředí.