ŠVP MŠ Buštěhrad: měsíc únor - "Lidské činnosti, řemesla, Hrátky se slovy"

Integrované bloky

  • Lidské činnosti, řemesla
  • Hrátky se slovy

A - Dítě a jeho tělo

  • Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla.
  • Pojmenovat části těla, některé orgány a seznamovat se s jejich funkcí.
  • Zvládat jednoduchou obsluhu, pracovní úkony.

B - Dítě a jeho psychika

  Porozumět slyšenému.
   Učit se nová slova  a aktivně je používat.
   Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci.
   Zachytit a vyjádřit své prožitky.

C - Dítě a ten druhý

  • Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních.
  • Porozumět běžným projevům emocí a nálad.

D - Dítě a společnost

  • Rozvoj společenského i estetického vkusu.
  • Zařazováním her, zaměřených k poznávání a rozlišování různých společenských rolí, poznávat lidské profese.

E - Dítě a svět

  • Práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií.