ŠVP MŠ Buštěhrad: měsíc prosinec - "Lidové tradice a vánoční čas"

Integrované bloky

 • Lidové tradice
 • Vánoční čas

A - Dítě a jeho tělo

 • Rozvíjet užívání všech smyslů.
 • Zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci.
 • Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem.

B - Dítě a jeho psychika

 • Rozvíjet schopnost vytvářet a upevňovat citové vztahy k rodině i ke svému okolí.
 • Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí.
 • Vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení.

C - Dítě a ten druhý

 • Podporovat a rozvíjet schopnosti a dovednosti pro rozvíjení vztahů k druhým lidem.
 • Chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný.
 • Respektovat potřeby druhých.

D - Dítě a společnost

 • Rozvíjet kulturně estetické dovednosti výtvarné, hudební, pohybové i dramatické.
 • Rozvíjet základní kulturně společenské postoje.
 • Rozvoj společenského i estetického vkusu.

E - Dítě a svět

 • Osvojovat si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností k spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí.