ŠVP MŠ Buštěhrad: měsíc leden - "Pohádková zima, Radovánky na sněhu"

Integrované bloky

 • Pohádková zima
 • Radovánky na sněhu

A - Dítě a jeho tělo

 • Rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky.
 • Osvojovat si poznatky o tělovýchově a sportu.
 • Zvládat pohybové dovednosti na nerovném a kluzkém povrchu.
 • Zachovávat správné držení těla.

B - Dítě a jeho psychika

 • Vyjadřovat samostatně smysluplné myšlenky ve vhodně zformulovaných větách.
 • Naučit se zpaměti krátké texty.
 • Sledovat a vyprávět příběh, pohádku.
 • Sluchově vnímat slabiky a hlásy na začátku a konci slova.

C - Dítě a ten druhý

 • Rozvoj kooperativních dovedností.
 • Bránit se projevům násilí, ubližování a ponižování.

D - Dítě a společnost

 • Vytváření povědomí o mezilidských morálních hodnotách.

E - Dítě a svět

 • Rozvoj schopnosti připůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám.