ŠVP MŠ Buštěhrad: Personální podmínky MŠ

Na škole pracuje 11 pedagogických pracovnic. Všechny paní učitelky majodpovídající vzdělání a splňují kvalifikační podmínky potřebné pro práci v MŠ.

V oblasti provozní pracují 3 pracovnice jako uklízečky  a na úseku školní jídelny 3 kuchařky s vedoucí stravování.

Všechny pracovnice mají jasně stanovené pracovní náplně, pracují na základě vytvořených vnitřních pravidel školy.

Služby pedagogů i provozních pracovnic jsou organizovány tak, aby byla dětem zajištěna kvalitní a profesionální péče.

Vedoucí učitelka dbá na řádný chod školy a další vzdělávání pracovnic, podporuje týmovou spolupráci. Interpersonální vztahy a komunikace je na dobré úrovni, strategie školy je všem jasná a respektována.

Zajišťujeme pro děti logopedickou prevenci, kdy učitelka rodičům za základě práce s dítětem doporučí prostřednictvím dětského lékaře vyšetření u odborného specialisty.