ŠVP MŠ Buštěhrad: Materiální podmínky MŠ

Finanční prostředky na vybavení, provoz školy a ŠJ jsou přidělovány formou finančního rozpočtu od MěÚ Buštěhrad a dále od rodičů, kteří podle směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání platí stanovenou částku. (Vyhláška č 14/2005 MŠMT o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.)

Vybavení tříd je  vyhovující, je potřeba obnovit podlahovou krytinu ve všech třídách a nutností je rekonstrukce dětských umýváren a WC ve dvou třídách  v Hřebečské ulici. V roce 2014 během letních prázdnin byla provedena rekonstrukce dětských WC, umýváren, šaten a šatny dospělých ve třídě Berušek, v následujícím roce došlo v této třídě k výměně podlahové krytiny a také se dočkala nových obkladů stěn i nových krytů na radiátorech.

V době letních prázdnin 2016 se změn dočkala třída Žabiček. I ta má nyní nové podlahové krytiny, obklady, kryty na topení, vchod do třídy přímo ze šatny a prostory šatny i třídy jsou nově vymalovány.

Do tříd jsou průběžně pořizovany nové hračky, hry i pomůcky vhodné pro předškoláky.