Červen u Berušek

HURÁ, HURÁ PRÁZDNINY bylo poslední téma našeho školního roku a plně vystihuje náladu v naší třídě.

Děti si vyzkoušely, procvičily a zopakovaly co se za celý rok naučily. Počasí nám zprvu nahrávalo. V teplých slunečných dnech jsme s dětmi pozorovaly rozkvetlou přírodu a život v ní - např. o růžích vyslechly pohádku, ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA  zpívaly a tančily taneček RŮŽENKA, nebo pozorovaly broučky a pak poslouchaly jejich příběhy z knihy BROUČCI a také FERDA MRAVENEC. Na památku si vyrobily broučka z papíru.

Děti a jejich rodiče se na konci měsíce s námi pěkně rozloučili s kytičkou v ruce a přáním hezkých prázdnin, na které se všichni již těšíme!

Děkujeme rodičům za spolupráci během celého školního roku.

Jana Neumannová

 

6. července 2011