Projekt Děti dětem aneb s odpadky hravě

V pátek 13.5. jsme u nás ve třídě Krtečků přivítali milou návštěvu. Navštívili nás žáci 9. třídy ZŠ s p. uč. Blankou Nožičkovou, kteří u nás uskutečnili zážitkovou lekci na téma třídění odpadu.

Děti se na starší kamarády velice těšily.Paní učitelky Krtečků je již předem seznámily s tímto projektem, kterého se s deváťáky zúčastnily. K seznámení nám pomáhal příběh z knihy Děti a ekologie aneb návštěva z planety Gya.

Po příchodu nás Krtečky p. uč. B. Nožičková seznámila s programem této dnešní lekce..Rozdala klukům a holčičkám trička, kde byly nakresleny obrázky např. plastové láhve, skleněné vázy, knihy…. Starší kamarádi zase měli na tričkách barevné kontejnery. A hry mohly začít.Byla to např. hra Sem patří…, kdy si každý Krteček vybral správný kontejner, do kterého jeho obrázek – on sám - na tričku patří. Také velice pěkná byla hra s názvem S předměty, kdy zařazovaly děti skutečné předměty do správného kontejneru. Na závěr děti dostaly pracovní list, který měl název Papír a Čenda, kdy se staršími kamarády např. pojmenovávaly odpad na obrázcích, vybarvily kontejner a plnily další úkoly.

Po velkém společném fotografování jsme se všichni rozloučili. Škoda, že toto společné setkání, tak rychle uteklo. Krtečkům se vše moc a moc líbilo, dozvěděli se mnoho zajímavého a hra s deváťáky byla skvělá. Paní uč. Blance Nožičkové a velkým kamarádům velmi děkujeme.

Kočárková

 

16. května 2011