Duben u Krtečků

integrovaném bloku Hudba a divadlo se dětem velice líbila námětová hra Na divadlo při které se děti seznámily s různými druhy loutek. Hned ráno po příchodu do třídy si vypůjčily loutky, dohodly se s ostatními dětmi, kterou pohádku si zahrají, zazvonil zvoneček a mohlo se začít.

Také námětová hra Na koncert se dětem líbila.To se děti seznámily s hudebními nástroji, zahrály si na dětské hudební nástrojky, které máme u nás ve školce a také si prohlédly klavír, který jim paní učitelka otevřela a oni se mohly podívat, jak vypadá „ze vnitř“. Velkým zážitkem bylo, když kluci a holčičky, které navštěvují hudebně pohybový kroužek s hrou na flétnu, ostatním kamarádům zahráli na flétnu několik písniček. Odměnou jim byl velký potlesk kamarádů.

integrovaném bloku Svátky jara, jak už název říká, jsme se začali připravovat na velikonoční svátky.Na oknech a v prostorách mateřské školky se objevili zajíčci, kuřátka, slepičky, beránci a velikonoční vajíčka.Ve třídě se pilně pracovalo, vyráběla se velikonoční zahrádka, malovala se vajíčka a vyráběla velikonoční přání. Děti nezapomněly ani na obyvatele DPS, kam jim také společně přáníčka odnesly .Během tohoto bloku se všichni seznámili s velikonočními tradicemi a naučily se velikonoční říkadlo Zajíčkova koleda.

Při pobytu venku, jsme pozorovali jarní přírodu, rozkvetlé stromy, keře a květiny. A těšili jsme se ze sluníčka, které hřálo a my jsme proto mohli trávit delší čas na hřišti.

Na začátku měsíce jsme měli u nás ve třídě milou návštěvu, navštívila nás zaměstnankyně Labyrintu v Kladně s naučným programem Malý cyklista. Děti se seznámily s tím, jak se má cyklista chovat, jak se má při jízdě oblékat…Zahrály si velké dopravní pexeso, vyplnily pracovní list a na závěr, což byl největší zážitek, byla pro všechny připravená velká křižovatka, kde si děti zajezdily na koloběžkách a musely dodržovat pravidla silničního provozu . Po skončení si na těchto koloběžkách zajezdily na chodníku před školkou.Bylo to moc krásné dopoledne

Š. Kočárková

 

4. května 2011