Duben u Berušek

Hudba a divadlo, tímto tématem jsme s dětmi pokračovali i v měsíci dubnu. V pohádce "Budulínek"děti zpívaly a hrály na bubínek, ale nikdo nechtěl být jako on, aby ho nikdo neodnesl. Dvakrát v tomto měsíci nás navštívilo opravdové divadlo. První s pohádkou Perníková chaloupka a druhé zahrálo Budulínka, což děti porovnávaly tak, jak jej znaly ony:"Tenhle dědeček hrál na harmoniku, ne na housle".

    Děti si v mateřské škole oblíbily loutkové divadlo, dramatizovaly známé pohádky například "O kohoutkovi a slepičce", ke které si samy vyráběly loutky - kohoutky z papíru. Venku se zaposlouchaly do zpěvu ptáčků např.kosa, o kterém se naučily píseň "Ztratil kos píšťalku".

V integrovaném bloku Svátky jara se pilně připravovaly Velikonoce.

Příprava a oslava velikonoc se zvýraznila výzdobou třídy a šatny, které i děti pomáhaly vyzdobit. Lepily ovečky z vaty, vyráběly si přáníčka s papírovým malovaným vajíčkem a "Trávníčka" z obilí v punčoše. Zpívaly a hrály si na "Káčátka" a ty si pak slepily z vlnitého papíru. Cvičily s písní"Kuře ve vajíčku", jindy zase počítaly kuřátka, jak šla se slepičkou k obědu. V závěru týdne všechny děti s hodovačkou koledovaly "Hody,hody".

 Ve zkráceném týdnu po velikonocích děti vyprávěly své zážitky z hodování a procházek s rodiči. Navázaly jsme tak na nové téma "Moje rodina".

    Některé děti nemohly dobře pochopit, že jejich maminka byla také  malá, jako jsou teď ony, ale uvědomovaly si, že se o ně stará s tatínkem a že je mají oba rádi. Děti doma i pomáhají:"Já krájím brambory" nebo"Já zametám" a taky si"uklízím hračky!". Svou maminku nakreslily na naší výstavku v chodbě, kde nechyběla ani pěkná srdíčka. Děti se seznámily s písní"Máminy oči" a protože budou mít maminky svátek, vytvořily pro ně přáníčka Srdíčko s růžičkami a dárek z vlnitého papíru - květinku. Celý týden si hrály oblíbenou hru"Na rodinu".

    Teplé jarní sluníčko probudilo další květiny, travičku i stromy. Několikrát jsme s dětmi pozorovali, jak růžové květy jabloní krásně voní, jak lákají včely a při této příležitosti si děti vyslechly báseň o květu s názvem"Přání"

Poslední den v dubnu byl svátek čarodějnic a tak si děti vyráběly malou loutku z papíru. Následoval rej čarodějnic při hudbě s dětskými písněmi.

    A nyní se už budeme připravovat na blížící se besídku, kterou chystáme na oslavu svátku matek.

  Jana Neumannová

 

4. května 2011