Listopad u Berušek

Tento měsíc jsme hovořili o nemocech, jak jim předcházet a jak si chránit zdraví. Děti si hrály na nemocnici. Postavily si ordinaci, oblékly se do bílých plášťů a místo dětí tu bylo plno lékařů a sestřiček, kteří léčili nejen děti, ale i zvířátka.

Na svátek Martina se seznámily s legendou o svatém Martinovi. Zaujala je zejména ta část, kdy se rozdělí o svůj plášť - své teplo. Děti si hrály hru "na srdce", ve které se hledají dvě poloviny, které k sobě patří. Předávali si úsměv a pohlazení.

Ke konci měsíce se naše třída a celá školka začala "oblékat do sváteční zimní výzdoby" - nastal čas adventu.

Neumannová Jana

 

2. prosince 2010