Druhá návštěva ve škole

Ve středu 3. října kluci a holčičky ze třídy Krtečků si po svačině připravili batůžky a společně s paní učitelkou Štěpánkou a Dianou se vypravili do školy na další vyučovací hodinu. Již ve dveřích u vchodu do budovy školy na nás čekala usměvavá p.uč. Buková a Čihová. Ale dnes byly převlečené za čarodějnice a kolem nich běhala různá strašidýlka.Ve škole se slavil Halloween. My Krtečkové jsme se, ale vůbec nebáli. Paní učitelky nás ještě ve školce upozornily, že dnešní  návštěva bude tak trochu „strašidelná“. Ve třídě jsme se posadili do lavic a nedočkavě čekali na zvonění. Po pozdravu paní učitelky jsme si společně s kamarády z prvních tříd zazpívali písničku o Jedlíkovi a po ní následovalo obtahování a vybarvení kočky čarodějnice. Paníučitelka si pro nás připravila domácí úkol, který příště určitě všichni přineseme. Po uklizení sešitů a penálů nám přinesla namalovanou dýni a my jsme ji společně ve skupinkách zdobili různými barevnými tvary, které jsme vytrhali z papíru. Byli jsme pochváleni za to, že se

nám práce vydařila. A to už zvonilo a nám nezbývalo než se rozloučit. Už se těšíme  zase na příště!

                                                                                                                

      Š.Kočárková   

                                                                                                   

 

8. listopadu 2010