První návštěva dětí v ZŠ

Dnes 7. října jsme s 27 předškolními dětmi navštívili první třídy naší základní školy. Děti se na návštěvu velmi těšily, připravily si batohy, penály se sešitem a vydali jsme se do školy. Cesta od naší školky do školy je sice poměrně dlouhá, ale děti to hravě zvládly.

Ve škole nás přivítaly paní učitelky Buková a Čihová. Do každé ze dvou prvních tříd se tak vydala skupina našich dětí, kde na ně čekaly prvňáčci, které děti poznávaly z dob, když chodily k nám do školky. Děti ze školky předaly paní učitelce květiny a dětem sladkosti. Během vyučovací hodiny se děti z MŠ seznámily s prostředím tříd a tělocvičny. Začala opravdová školní vyučovací hodina, kdy naše děti pracovaly za pomoci prvňáčků. Seznámily se s písmenem A a číslicí 1, naučily se písničku s tanečkem Jedlík. Poslechly si starší kamarády skládat slova a poté si samy vyzkoušely skládat slova na základě jednotlivých hlásek. Dostaly opravdový domácí úkol, který přinesou na další návštěvu do školy.

Všichni se těšíme na další velmi příjemné setkání s dětmi i paní učitelkami.

Šímová

 

7. října 2010