Září u Berušek

Do třídy Berušek přišly nové děti.Přechod z domova do neznámého prostředí není pro žádné dítě jednoduchý, u některého se neobejde bez slziček, ale v radostném prostředí se vždy brzy upraví. Náš výchovně vzdělávací program je založen na základě, kde je nedílnou součástí práce s dětmi  klidná a nenásilná adaptace dětí na nové prostředí.

Uvítaly jsme děti s maňásky, abychom jim zpříjemnily začátky v novém prostředí, ti   jim nabízely hračky, seznámily je s paní učitelkami, kamarády a provedly je prostorami jejich třídy. Každé dítě dostalo svou značku, kterou si brzy zapamatovalo a "důležitě se k ní hlásilo".

Děvčata si hned od rána začínala hrát s kočárky, chlapci s vlačkodráhou, ale všichni nejraději vařili v kuchyňce. Líbí se jim pohybové hry se zpěvěm, například Kolo mlýnské, Na zajíčka, Na bublinu, Autobus. Prohlíželi jsme si knihu Moje velké město, hráli si s jejími rozkládacími díly a děti se rozpovídaly o jejich domově.Se zájmem si vyslechly krátké pohádky: Budka, Budulínek, Paleček. Vyzkoušely si jak se lepí domeček z papíru, jak se maluje barvou. Těšily se kdy už půjdou na vycházku s kamarádkou "vycházkovou housenkou ", novou praktickou pomůckou z textilu, se kterou se učí chodit ve dvojicích. Venku si vždy s chutí zazpívjí  písničku Had leze z díry.

Těšíme se na další nové hry a společné zážitky při pobytu v naší mateřské škole.

Neumannová

 

7. října 2010