Pohádková zima a Radovánky na sněhu u Delfínků

Po vánočních prázdninách jsme se sešli v dobré náladě a k tomu nám pomáhala práce s integrovaným blokem Pohádková zima, ve kterém si děti poslechly a pracovaly s pohádkou Rukavička a Dvanáct měsíčků. Velmi se zdařila dramatizace pohádky Rukavička, děti dokonce samy podle obrázků zvládly vyprávět celou pohádku. Během práce s pohádkou Dvanáct měsíčků se děti naučily názvy jednotlivých měsíců, což jim umožnilo se rychle naučit i písničku Měsíce. Výtvarně jsme zpracovali dané téma, procvičili jsme práci s nůžkami a lepidlem. Integrovaný blok Radovánky na sněhu tématicky navázal na předchozí téma. Opakovali jsme znaky zimního období, i když jsme si sníh fakticky neužili. S dětmi se ale dokážeme přesunout do pohádkového světa a to jsme si zimní radovánky užívali naplno. Téma zimní sporty jsme využívali k práci s obrazovým materiálem, charakterizovali jsme jednotlivé sporty, nezapomínali jsme na ochranu zdraví a bezpečnost při sportování. Procvičovali jsme různé pracovní a výtvarné techniky při výrobě čepiček, rukavic, bruslí i sněhuláků. Vyslechli jsme si příběhy se zimní sportovní tématikou, naučili se báseň Lyžař, písničku Bruslařská. Nová pohybová hra Na mrazíky a Meluzína se dětem velmi líbila a s oblibou jsme si ji každý den zahráli.

Jitka Šímová

 

23. ledna 2023