Září ve třídě Krtečků

Ve středu 1. září jsme se s dětmi sešli v krásně vyzdobené třídě a společně se přivítali.

Od prvního dne se děti seznamovaly s třídními pravidly chování v MŠ, které mají nakreslené na velkém formátu a označené čísly. Děti se snaží tato pravidla důsledně dodržovat a navzájem se kontrolují, zda nejsou opomíjená.

Aby si postavení "velkých Krtků" uvědomily, seznámily se třídní hymnou.

V integrovaném bloku Moje MŠ se děti seznamovaly s prostředím třídy a přilehlých prostor, jmény kamarádů, jejich značkami a jmény učitelek. Naučily se píseň Začínáme spolu, Slušné chování, Omlouvat se nezapomínej a další. Pracovali  jsme s knihou Náš Adámek, naučili se nové pohybové hry, veselé říkánky a básničky.

V bloku Moje město se učily poznávat rozdíl mezi městem a vesnicí. Prostřednictvím knihy Brzy budu školákem určovaly rozdíly mezi nimi. Zamyslely se nad tím jak by mělo vypadat město, vesnice podle jejich představ a co jim v jejich

městě schází a jak se snaží samy městu pomáhat, aby bylo hezké.

Seznamovaly se s názvy ulic jejich bydliště a MŠ, postavily si Dětské město a vyrobily si Krtečkovou ulici v Dětském městě. Oblíbily si píseň Dobrá rada a Hra na chodníku, pobavily se básní Myši, Mrakodrap a Domeček.

23. září s příchodem podzimu jsme si upravili podzimní dekorace ve třídě i na chodbách.

Po prvním společném měsíci můžeme říci, že z dětí naší třídy se vytváří srdečný a kamarádský kolektiv.

Šímová

 

1. října 2010