Integrovaný blok Podzimní les u delfínků

Od 17. října jsme pracovali s tématem podzimu. Roční doba podzimu se nenápadně přiblížila a  pro nás to znamenalo mít možnost všímat si krásy proměn  přírody. Naše postřehy jsme zpracovali ve všech oblastech vzdělávání – rozumové, jazykové, pohybové, citové, výtvarné i hudební. Poslechem příběhu Kam se schoval nůž si děti zopakovaly druhy stromů a jejich plody. Oblíbenou se stala píseň Barevný podzim, kterou si děti s radostí zpívaly i na vycházkách.

Velkou možnost nám dávaly vycházky do zámeckého parku, kde jsme sbírali kaštany a z nich vytvářeli různé obrázky na trávníku a cestičkách parku nebo koberci a na stolech naší třídy ve školce. Obdivovali jsme krásné zbarvení podzimních listů stromů. Zábavné bylo i určování druhů listí, většinou děti znají ke kterému stromu patří. Spadané listí  jsme po vylisování dál použili k různým činnostem.

Nezapomínali jsme na procvičování počtu, určování velikosti, na první hlásku ve slovech , určování velikosti nebo procvičování grafomotoriky – let listí ze stromů, dokreslování listů.

Dětem se líbilo  téma Ježek – seznámili se s pohybovou hrou Leze ježek, písní U našeho lesíka... a v souvislostí s ní si děti měly možnost vyrobit podobiznu svého ježka a seznámit se s životem tohoto živočicha – pomohla nám darovaná kniha od rodičů dítěte z  naší třídy, darovali spoustu knih o zvířátkách.

Ze všeho nejvíc jsme si užívali na vycházkách a během her na školní zahradě. Počasí k nám letos bylo velmi přívětivé a tak jsme si ho užívali naplno.

 

jitka Šímová

 

8. listopadu 2022