Výlet do přírody

Ve čtvrtek 13. října jsme se vypravili společně se třídou Sluníček na první výlet do přírody. 

Autobus nás zavezl do Kamenných Žehrovic a my se vydali na cestu do podzimního lesa plného krásných barev.

První kroky nás zavedli k Turyňskému rybníku, kde na nás z trávy vykukovaly červené kloboučky muchomůrek a z rákosí hnědé doutníky. Na vodní hladině jsme pozorovali kačenky a labutě.

Po svačince jsme se rozdělili, mladší děti si našly krásné mechové místo obklopené smrky, stavěly domečky, sbíraly přírodniny, pozorovaly houby, šišky a zkoumaly zajímavé pařezy. Starší děti se vydaly na okruh po naučné stezce Mrákavy, která vedla kolem lesního jezírka a skalnatých útvarů. Na každé zastávce jsme se seznámili se stromy, které v místě rostou. Jírovec, lípa, tři druhy dubů( letní, zimní a červený), topol, jeřáb, buk, bříza a javor. Z jehličnanů smrk, borovice, modřín a jedle. Pozorovali jsme různé druhy hub a mechů, kapradí, sbírali přírodniny. Na poslední zastávce jsme se dozvěděli, že pískovcové kvádry( těžené v místním lomu) byly použity při stavbě Karlova mostu a katedrály svatého Vita v Praze.

Přejeme vám pěkné říjnové dny

Dáda, Marcela a Blanka

Dagmar Pecháčková

 

 

17. října 2022