Delfínci a integrovaný blok Moje město

V týdnu od 19. září jsme pracovali s tématem moje město, kdy si děti zopakovaly charakteristické rysy města a vesnice. Tím si osvojovaly elementární poznatky o místě, kde žijí. Povídání o historii města Buštěhradu se líbilo a děti už vědí, že dřív se jmenoval Buštěves, že tady byl hrad a zámek. Uvědomovaly si   potřebu a nutnost starat se o své město.

Během všech činností jsme se snažili, aby se  děti vyjadřovaly samostatně a smysluplně, slovně reagovaly, logicky formulovaly otázky i odpovědi, učily se reagovat na slovní pokyny a pracovat jak samostatně tak ve skupinách.

Děti se naučily název ulice, ve které bydlí, kde je školka. Tak plnily i zadané domácí úkoly. Za odměnu dostaly záložku do knihy. Na vycházkách se nám chlubily ulicemi svých bydlišť. Vyhledávali jsme významné budovy v Buštěhradě.

Podařilo se nám výtvarně zpracovat vlastní smyšlenou ulici a to Delfínkovou.

Kresba tuší na novinový papír byla ve výsledku velmi pěkná.

Grafomotorická cvičení jsme zaměřovali na uvolnění zápěstí a správné držení tužky. Velmi oblíbenými se staly Jednotažky, na kterých si děti mohou procvičovat koordinaci ruky a oka.

Naučili jsme se píseň Pod našim okýnkem a písničku Zebra a Dobrá rada.

Jitka Šímová

 

14. října 2022