Červen v MŠ

První týden v červnu odjelo 20 dětí na školu v přírodě do Pece pod Čerchovem. Do oblíbené lokality jsme se po několikété vraceli s očekáváním krásných prožitků a setkání s přenádhernou přírodou. Pobyt v přírodě jsme pojali jako setkání Večerníčkových postaviček v přírodě a pohádkách.Den dětí se slavil zrovna tak jako ve školce a pro děti byly připravené dárky.Na rozloučenou a za správné chování se v přírodě, připravili Lesní skřítci dětem překvapení v podobě Lesního pokladu, který si děti musely najít a během hledání plnit úkoly, které jim skřítci připravili.

Ve školce si děti svůj slavnostní den užily bohužel s ohledem na počasí ve třídě, ale ani to jim nezkazilo náladu.Všem se líbila překážková dráha, prolézání pytlem odvahy, hod míčkem na klauna či taneční diskotéka.Zdařilé byly obrázky, které děti namalovaly před školku na chodník, když se počasí umoudřilo.

15. června navštívila školku a zejména předškolní děti paní Dana Stolzová s manželem a babičkou.Připravila velmi poutavý program, kdy děti seznamovala s prací archeologů. Děti si mohly prohlédnout různé vykopávky kamenů a úlomků historických  nádob, které řadily podle doby stáří.Na pěti stanovištích si děti vyzkoušely zadělávání chlebového těsta a pečení chlebové placky, tkaní látky, střílení lukem a chytání ryb.Děti bly nadšené a my jěště jednou paní Stolzové moc děkujeme!

Proběhla poslední návštěva kamarádů v prvních třídách ZŠ, kde se děti sice rozloučily se školním rokem, ale zároveň si znovu prohlédly prostředí kam budou od prvního září docházet.

24. června jsme se byli podívat v ZŠ na jejich branný den.

Během posledních dnů postupně probíhalo loučení se školním rokem a prostředím jednotlivých tříd, protože od září nastoupí noví kamarádi do třídy Berušek.

Tak hodně krásných prázdninových zážitků a odpočinku přejeme dětem a jejich rodičům, kterým s dětmi děkujeme za jakoukoliv pomoc školce. 

Šímová

 

2. července 2010