Delfínci

Máme za sebou zimní měsíce a s nimi integrované bloky, ve kterých se děti seznámily s různými profesemi a vyzkoušely si například roli lékaře, zubaře, učitele, policisty, prodavače. Poznávaly prostřednictvím lidových písní, obrázků a příběhů řemesla, procvičovaly jemnou motoriku a grafomotoriku při námětových hrách na zedníky, švadleny, pekaře, kuchaře.

V integrovaném bloku "Hrátky se slovy" děti poznávaly abecedu, určovaly první hlásku ve slově, reprodukovaly jazykolamy, skládaly ve skupinách slova, učily se psát své jméno a rozeznávat slova souzvučná, souznačná a protikladná. Tvořily věty z předem daných slov, vyzkoušely svou paměť při různých hrách ("Které písmeno zmizelo", "Co si vezmu na výlet"). Při slovních diktátech procvičovaly orientaci na ploše - umísťování slov pomocí pojmů nahoře, dole, uprostřed, vpravo a vlevo.

Společně jsme si užili masopustní dopoledne s přehlídkou masek, tancem a soutěžemi v rychlosti, obratnosti a zručnosti.

Koncem února Delfínci zahájili plavecký výcvik a nyní mají za sebou první 4 lekce.

Začátkem března děti byly cvičit v sokolovně a hned v dalším týdnu vyjely na výlet do hornického skanzenu dolu Mayrau. Bylo to dopoledne plné zážitků. Každý si vyzdobil svou lucernu a vydal se prozkoumat podzemní labyrint chodeb. Prohlédli jsme si krásné modely dolu, parní stroj a seznámili se s náročnou prací horníků.

 

Krásné jarní dny všem přejí Delfínci

Dagmar Pecháčková

 

 

 

30. března 2022