Krtečci

V září jsme se zase všichni sešli - paní učitelky Jitka, Jana, Mária a hlavně děti. Jen jsme se přejmenovali ze Sluníček na Krtečky a naučili se novou píseň Krtečci. Povídali jsme si o naší MŠ, nové přístavbě dvou tříd. Venku nám některé děti ukázaly, kde bydlí a pojmenovaly i ulici. Podívali jsme se do zámku a prošli se kolem hradu. Ve školce si vyráběli domečky, malovali erb Buštěhradu, stavěli ,,hrad", připomněli si historii a život na zámku a hradu, poslouchali dobovou hudbu.

V říjnu děti určovaly, co roste na zahradě a na poli - přinesly si některé plody a sestavovaly si ,,obličej" z ovoce a zeleniny, který hned potom s chutí snědly. Pak jsme si  zpívali a cvičili s písněmi  a básněmi k tématu. Děti si poslechly pohádku O řepě, kterou pak namalovaly, vyzkoušely si i malování mrkví s krupičkou, koše s ovocem nám zdobily šatnu několik dnů, z brambory vyrobily skřítka Bramboráčka.V následujícím tématu poznávaly, co se děje na podzim se stromy - listnatý se obarví, opadá a jehličnatý ne. Děti sbíraly šišky, ořechy, kaštany, listy a následující dny z nich sestavovaly obrázky, stromy, vyráběly sovy. Děti cvičily s básněmi a písněmi o lesních zvířátkách, hrály hry O veverce, Ježkovi, Lišce.

Do MŠ přijela v říjnu a v listopadu dvě divadla. První hrálo pohádku ,,Písničky a říkadla z lesního paloučku" a v listopadu ,,Jak si Cizopaska s Bacilkou už ani neškrtly". Děti si s nimi zazpívaly, smály se a nak konec herce odměnily potleskem.

Jana Neumannová a Mária Chocholáčková

 

29. listopadu 2021