Podzim u Berušek

Seděla beruška na lístečku

a měla kabátek samou tečku….

 

Když byl lísteček ještě zelený, tak jsme začali chodit do třídy Berušek. Seznamovali jsme se s novými kamarády, paní učitelkami a vlastně s celou mateřskou školou. Naučili jsme se mnoho věcí. Například reagovat na zvukový signál, přiběhnout na zavolání, sednout si na naší barevnou žížalu, uposlechnout  pokyn p. učitelky a  také dělit se o hračku s kamarády.

Potom se lísteček zbarvil  postupně do žluté, červené a oranžové  barvy a my jsme už větší Berušky. Známe mnoho říkadel, básniček a  písniček. Rády posloucháme krátké pohádky, například O Budulínkovi, O velké řepě. Hrajeme si pohybové hry -  Na bublinu, Na zajíčka , Veverku Čiperku. Velice se nám líbí cvičit podle bubínku. Jako například dnes  jsme  hráli, jak  děti jdou  na vycházku do lesa a potkají  tam zvířátka. Ale cestou  se všichni museli vyhýbat houbičkám.

Moc rády máme, když malujeme. Namalovali jsme už jehličnatý strom, houbičky, ale  také  brambory v pytli, jablíčka, ježky, kdy jsme k ježkovi nalepovali listy, které jsme nasbírali na vycházkách.

Na vycházkách se učíme chodit ve dvojicích. Nejdříve jsme to zkoušeli s hadem, ale  teď už ne. Už chodíme do školky  o něco déle, tak mnoho věcí musíme zvládnout, jako velké děti.

A to my všichni zvládneme. Tak ať se holčičkám a klukům ve třídě Berušek líbí.

 

 Štěpánka Kočárková

 

 

 

 

10. listopadu 2021