Duben v MŠ

Hned po Velikonocích, které připadly na první dubnový víkend, jsme si se zájmem prohlíželi přírodu kolem nás. Na vycházkách jsme obdivovali první rozkvetlé květiny a keře v zahrádkách domů a také rozkvetlé stromy, první včeličky, čmeláky a brouky.

Děti s radostí tančily různé hudebně pohybové hry jako např. Pletla jsem, Na věneček, Sedmikráska... Děti krásu přírody vnímaly všemi smysly a učily se ji chránit. Přírodu kolem nás jsme zpracovávali ve svých pracovních i výtvarných činnostech. Příjemným zážitkem byla pro všechny návštěva profesionální divadelní společnosti s pohádkou Jaro s čápem.

Při práci s integrovaným blokem Cestování děti získávaly nové poznatky o dopravních prostředcích a cestování, starší si je rozšiřovaly a prohlubovaly. Téma cestování se prolínalo do všech pěti výchovně vzdělávacích oblastí.Nezapomínalo se na důležitost bezpečnosti při účasti v dopravním provozu.Oblíbeným partnerem se opět stal kluk Nik z počítače, kterého si oblíbily zejména starší děti.Obohatili jsme si hudební repertoár.

Konec měsíce jsme tradičně oslavili Dnem čarodejnic, kdy děti přišly do školky převlečené za čarodejnice a užívaly si zábavné dopoledne s písněmi a tancem.  Předvedly se také veřejnosti, když před obědem vyšly v maskách a převlecích do ulic města.

Všichni se těšili na večerní pálení čarodejnic, na který si vyrobili své vlastní čarodejnice, které se chystali hodit do ohně.

Kočárková

 

3. května 2010