Září v Žabičkách

První měsíc ve školce jsme věnovali nácviku osobní hygieny, oblékání, učili jsme se značky dětí, rytmizovali jsme jména a poznávali kamarády. Celý měsíc jsme se věnovali také pravidlům, aby nám bylo ve třídě hezky a bezpečně. Vymalovali jsme si papírovou kapičku a poslechli Kouzelnou pohádku. Už víme, že šetříme vodou a kapičky mají být v umyvadle, aby děti neuklouzly na mokré podlaze. Obtiskli jsme si dlaně na přání pro prarodiče ke Dni seniorů i na velké papírové srdce. Víme tak, že se k sobě chováme hezky a máme se rádi. Čteme si z knihy od Ivony Březinové – Neotesánek, o základech společenského chování pro nejmenší. Známe kouzelná slůvka, stále si je procvičujeme. Ráno se zdravíme básničkou s ukazováním Dobrý den. V ranním kruhu zpíváme část písně Sluníčko, sluníčko, aby nám sluníčko hezky svítilo a mohli jsme si tak každý den hrát venku na zahradě MŠ i poznávat naše město při krátkých vycházkách. Při cvičení se učíme reagovat na signál ozvučných dřívek nebo bubínku, chodit a běhat v rytmu. Hrajeme si hudebně pohybové hry Kolo, kolo mlýnský, Zlatá brána, Mám šáteček, mám. Také jsme si povídali první podzimní den o podzimu a moc se těšíme na říjen. Čeká nás první divadelní představení. Pro naši třídu s nejmladšími dětmi to bude první kulturní událost ve školce.

 Za třídu Žabiček Lucie Strnadelová

 

10. října 2021