Sluníčka - aktivity 8. - 12. března 2021

Ahoj děti. V tomto týdnu bychom si povídali o knize v integrovaném bloku Kniha je můj kamarád. Já vím, že si  u nás ve třídě rády prohlížíte dětské knihy. A tak poproste maminku nebo tatínka, aby si například obrázkové  knihy  prohlíželi s vámi doma. Společně si povídejte o obrázcích v knize, můžete vytleskávat jednotlivá slova  a číst říkanky  a pohádky.

A já jsem si včera přečetla pohádku Červená Karkulka. Umím o Karkulce i básničku. Můžete se jí i naučit.

Karkulka jde cupy,cup

a vlk za ní dupy, dup.

Karkulka dnes pospíchá,

vlk se pěkně zadýchá,

Vlk už zkrátka nemůže,

Karkulka ho přemůže.

Také znám pohybovou : Karkulka, vlk a myslivec.

Pravidlo : Chůze po místnosti a na pokyn, který zavolá  maminka: Karkulka - poskoky snožmo. Na zavolání: Vlk - dřep  a zavolání Myslivec – stoj na jedné noze. A to se opakuje. Pokyny lze dávat  v jiném  pořadí.

Ještě vám přidám několik aktivit.

 Štěpánka Kočárková

 

8. března 2021