Hrátky se slovy Krtečci, 1. - 5. března 2021

HRÁTKY SE SLOVY

Slovní hry zaměstnají mozek, trénují vyjadřování, rozšiřují slovní zásobu a rozvíjí tvořivost. Děti potřebují umět rozpoznat hlásky (písmena), kterými slova začínají a končí. To se naučí nejlépe hrou:

„Od kterého písmenka začíná slovo?“ Zpočátku je potřeba první hlásku zdůraznit, zopakovat.

Úlohy mohou zadávat i děti rodičům, sourozencům ve hře: Hru můžeme pozměnit na „Vymysli slovo od písmenka …

Když dítě dokáže rozlišit, čím slovo začíná, můžete si zahrát hru „Rozhlížím se a vidím něco, co začíná písmenkem …“ Když dítě odpoví správně, ptá se pak vás. Tuto hru lze hrát venku při procházkách.

Pokud zvládne i tuto hru, můžete se utkat ve slovním fotbale. Zpočátku bude asi potřebovat pomoc rozpoznat, kterými písmeny slova končí.

Tajná řeč – hláskujeme krátká slova P-E-S, dospělý hláskuje, dítě zopakuje slovo. ( les, nos, pusa, kos, noha, bota, okno, jaro, zima, auto, kolo, voda)

Rytmizace slov vět. Dospělý začíná rytmizovat (tleskat do rukou nebo nohou) „já-jsem-ve-ver-ka“, dítě zopakuje „já-jsem-…“, ale změní zvíře. S touto hrou si můžete užít legraci, po dohodě lze vkládat i jiná podstatná jména (dopravní prostředky, věci, rostliny, osoby), trénovat můžete celé jméno, adresu.

Cvičení s jazykem – vysouvání a zasouvání jazyka, dosahování jazykem na nos či bradu, pohyb jazyka zleva doprava, hladit zoubky jazykem.

Pohybová hra – vyjmenujte tři věci v místnosti, kterých se musí dítě dotknout nebo se k nim přesunout či u nich položit kousek papírku např. stůl, kniha, květináč. Dítě se postupně ve správném pořadí dotkne všech věcí. Při pobytu venku zadáváme úkoly např. oběhni strom, lavičku a přines list ze země.

Výtvarná činnost – vyprávějte klasickou pohádku „O Červené karkulce „nebo „O perníkové chaloupce“, mají jednoduchý děj a málo postav. Děti namalují obrázek nebo postavičky, kulisy a pohádku vám pak mohou samy vyprávět. Slepte více papírů dohromady a nakreslete cesty nebo bludiště lesem.

Řeč je spojena s pohybem, tak si užijte dle možností i pobyt venku.

 Lucie Strnadelová

 

1. března 2021