Arktida a Antarktida, ve školce nám bylo prima

Jeden lednový týden jsme se v naší třídě ocitli mezi tučňáky na jižním pólu. Kromě Antarktidy děti navštívily i Arktidu v protilehlém koutě třídy. Pomocí šátků si vytvářeli vodní plochy, měnili se v polární lišky pohybující se poblíž ledních medvědů. Přirozenou hrou, prohlížením encyklopedií a postupným získáváním znalostí se dozvěděli základní rozdíly mezi oběma póly.

Bylo krásné sledovat, jak se navzájem učili určovat prostory ve třídě pro zvířata z obou pólů. Díky protipólům jsme trénovali antonyma. Hledání slovních protikladů nás všechny bavilo. Názvy obou oblastí si děti dle vzoru tiskly velkými písmeny, rytmizovaly, hledaly v atlasu i na mini zeměkouli v podobě malého míče. Házení a chytání malé zeměkoule si při ranních hrách oblíbili hlavně kluci.

Při prohlížení fotek tučňáků jsme si zkoušeli popis zvířete i celého obrázku. Jejich výšku jsme porovnávali s naší. Počítali jsme slabiky slov, počítali jsme ryby v podobě drátěnek při hře s kostkou. V herně jsme se pohybovali občas jen po ledových krách, klouzali se na nich, houpali se na lodi, které jsme se také učili skládat z papíru.

Při pokusech s vodou děti testovaly a zároveň odhadovaly co plave, co se potopí a proč. Nacvičili jsme báseň s pohybem Ťáp, ťáp, ťáp, ťáp, ťáp, tučňák na led šláp. Celý týden jsme kromě prohlížení encyklopedií pracovali i s knihou od Terezy Pařízkové „Stela v zemi tučňáků“ a další týden budeme číst při odpočívání knihu od Michala Černíka „Pohádky o třech tučnících“. 

Poslední den jsme se věnovali tomu, proč vznikl Den povědomí o tučňácích, který se slaví 20.1. Povídali jsme si o nepříteli, který tučňáky ohrožuje – o člověku. Nemůžeme příliš ovlivnit rybolov ani potopení ropných tankerů, můžeme však všichni regulovat používání plastů. Třídit a omezit jejich nákup. Už dnes umíme nahradit plastová brčka, ropušky, tašky apod. Snad se nám to povede

 Lucie Strnadelová

 

26. ledna 2021