Leden v mateřské škole

První dny nového roku nás zpět ve školce přivítaly opravdu zimním počasím.Příroda kolem nás se zahalila do bílé peřiny, krásné rampouchy ze střech domů po nás vesele pokukovaly. Ptáčci a zvířátka pobíhající v okolí zanechávali po sobě roztomilé stopy. Vrabci a sýkorky vesele švitořili u plných krmítek na zahradách. To vše jsme s dětmi pozorovali jak z oken tak na vycházkách, pokud nám to silné mrazy dovolovaly. V tématu Hu, hu, hi zima už je tu, kdy se pracovalo s integrovanými bloky Pohádková zima a Radovánky na sněhu jsme navazovali na předchozí poznatky a znalosti o přírodě, počasí a ochraně lidského zdraví.

Dětem se líbilo téma vody a její proměny a oblíbené pohádky o zimě, kdy se seznámily s názvy 12 ročních měsíců a jejich dělení do ročních dob, péčí o zvířátka v zimě, zdokonalily se v poznávání zimních sportů a jejich charakteristikou. Nezapomnělo se na zdůraznění bezpečnosti při sportování. Procvičily se v dramatizacích pohádek, ve výtvarném zpracování témat, které nám pomohly vytvořit školní výstavu prací dětí ve spojovací chodbě. Naučily se nové básničky a písně o zimě, zimních sportech,  to vše se také promítlo v pohybových hrách, které byly tématicky zaměřené.

Děti, které půjdou od září do prvních tříd základní školy se těšily na svůj slavnostní zápis do ZŠ, o kterém velmi hezky vyprávěly.

 

1. února 2010