Září v mateřské škole

Letošní školní rok začal 1. září. Ve vyzdobených třídách na kluky a holčičky čekaly usměvavé paní učitelky, spousta kamarádů a hraček.

Ti nejmladší, Berušky, přišli do třídy s maminmkou nebo i s tatínkem a zvědavě se rozhlíželi okolo sebe. Pokukovali nesměle po třídě, nových kamarádech a hračkách.

Paní učitelky se snažily laskavým přístupem děti zaujmout a povzbudit je. I když byly uroněné slzičky, věříme, že si děti na nové prostředí zvyknou a návštěvy školky si oblíbí.

Starší Žabičky a Krtečkové už měli ve svých třídách známé kamarády a s novými se snadno zkamarádili. Protože se o prázdninách s některými kamarády neviděli, dětské štěbetání a smích bylo slyšet ze všech koutů tříd.

Všichni se seznámili s třídními pravidly chování a zásadami bezpečné hry a pobytu ve školce.Určitě se nám podaří dodržováním těchto pravidel zpříjemnit si navzájem školkovské hry a práci.

Během září se pracovalo se dvěma integrovanými bloky.Moje MŠ a Moje město.

Děti se seznamovaly s prostředím nové třídy, jmény a příjmením kamarádů i p. učitelek, svojí značkou, zásadami průběhu různých her a činností.Seznámily se s prostorami celé mateřské školy a jejího okolí.Se zájmem sledovaly proměny naší školky, při zateplování všech budov MŠ.Děti se na "nový kabát" školky těší a proto jim ani není líto, že zatím nemůžeme využívat školní zahradu.

Během bloku Moje město se děti zdokonalovaly v orientaci v blízkém okolí, učily se znát adresu svého bydliště, určovat významné budovy ve městě, bezpečně se pohybovat na ulici jako účastníci dopravního provozu a také jsme si povídali o tom, co nám jako dětem v našem městě schází, co bychom si přáli.Děti si svá přání pro své město ztvárnily výtvarně.

 

5. října 2009