Krtci a integrovaný blok Lidské činnosti

První polovinu února využili Krtečkové k prohlubování znalostí a dovedností v oblasti lidských činností. Od základních lidských činností souvisejících s denní dobou až po lidské profese. Kdy se procvičili v pantomimě, nápodobě, popisu činností u jednotlivých lidských profesí a zazpívali si o nich.

Didaktickými hrami se přenesli do oblasti zahradníků, umělců, návrhářů, švadlen atd. Využívali jsme skupinovou práci, kdy děti spoléhají na vzájemnou pomoc, což je velmi potřebné v oblasti společného soužití. Skupiny pracují samostatně a neruší se navzájem. Tuto formu práce musíme pravidelně procvičovat, aby skupina dokázala pracovat podle slovního pokynu a každý člen dostal prostor projevit se například i v pomalejším pracovním tempu.

Měli jsme možnost odeslat výtvarné práce do soutěže, procvičit se v názvech dní v týdnu a jejich skřítků.

Během vycházek jsme chodili krmit kachničky na místní rybník a v pátek 16. února nás počasí překvapilo a my jsme z napadnutého sněhu měli velkou radost a tak jsme si ho užívali na školní zahradě.

Šímová Jitka

 

19. února 2018