Akce dětí od listopadu do konce roku 2007

21. listopadu děti z předškolního oddělení - třída Krtečků jely do kladenského kina Hutník na zábavný pořad pro předškoláky Látané příběhy , při kterých se báječně pobavily.

Od konce listopadu se všichni v mateřské škole věnovali nadcházejícímu adventnímu času, děti začaly připravovat a vyrábět přáníčka a dárky pro rodiče a veřejnost. Nacvičovaly kulturní programy na vánoční besídky.

Čtvrtého prosince děti zpívaly koledy pod vánočním stromkem na buštěhradském náměstí. Jejich výkon ocenili pracovníci městského úřadu sladkou odměnou.

Pátého prosince navštívil mateřskou školu Mikuláš s čertem a andělem. Děti byly statečné, zazpívaly vánoční písně, za které byly odměněny čokoládovými adventními kalendáři. Mnohé děti se nechaly s čertem, Mikulášem i andělem vyfotografovat.

Pilně se pracovalo na přípravách vánočních oslav, během kterých děti nezapomněly na babičky a dědečky a navštívily s krátkým programem seniory v DPS Buštěhrad a předaly jim dárky. Setkání se seniory bylo tradičně velmi milé.
Jako každým rokem jsme přijali pozvání pana ředitele Bednáře na vánoční kocert LŠU Buštěhrad, kde si děti vyslechly krásné vánoční skladby a koledy. Měly možnost si také společně zazpívat. Setkání s absolventy lidové školy umění se všem velmi líbilo a děti se vrátily do mateřské školy plné krásných dojmů.

17. prosince jsme pro děti připravili odpočinkové dopoledne v Divadle Lampion při pohádce Vánoční dárek.

Hned další den probíhaly generální zkoušky kulturních programů, kdy si děti ze všech tříd navzájem předvedly, co pro rodiče nacvičily. Je nutno dodat, že všechny děti se velmi snažily, aby jejich výkony byly co nejlepší a tak si zaloužily od kamarádů velký potlesk.

Nastal očekávaný 19. prosinec a s ním školní vánoční den. Všechny třídy  vánočně výzdobené s ozdobenými stromečky zavoněly vonnými tyčinkami a vůní vánočních svícnů na vánočních ubrusech, které zdobilo vánoční cukroví od maminek. Děti si od rána užívaly slavnostní atmosféry a těšily se na odpolední setkání se svými blízkými a očekávanou vánoční besídku. To ještě netušily, že je čeká překvapení pod stromečkem. Jaká byla radost dětí, když v každé třídě zazněl zvoneček a děti našly pod ním každý svůj dáreček. Byl to plyšový slon, kterého si děti odnesly domů.Odpolední vánoční besídky probíhaly v hezké, milé a příjemné atmosféře, kterou umocnilo posezení s rodiči při čaji, kávě a ochutnávce vánočního cukroví. Pro nás dospělé bylo setkání s rodiči, kteří ocenili výkony dětí odměnou za naší snahu. A tak je tu konec roku 2007. V pátek 21. prosince se všichni rozloučíme, abychom se opět spolu sešli v lednu 2008.

Fotografickou dokumentaci ze všech těchto akcí najdete od 24. prosince v naší fotogalerii.


Za kolektiv našich pracovnic přeji všem příznivcům a přátelům naší mateřské školy radostné prožití vánočních svátků, hodně štěstí a zdraví v roce 2008.

 

20. prosince 2007