Práce dětí od 15. do 26. října

Ve druhých dvou týdnech pracovaly všechny třídy s oblíbenými tématy Z pohádky do pohádky za zvířátky a Dopravní prostředky. Během prvního tématu si děti nosily vlastní knihy z domova a posléze se dohodly, se kterými budou pracovat.

Naučily se nové básničky, písničky o určitých zvířátkách, které také využívaly v pohybových hrách, vytvářely vlastní loutky, kulisy a také hrály si vlastní divadlo, formou dramatizace. Určité děje zpracovávaly výtvarně.

Během práce s druhým tématem se procvičovaly ve znalostech druhů dopravních prostředků, místem pohybu, zdokonalovaly se v dopravních značkách a pravidly pro chodce, k čemu jim pomohl den s Klukem Nikem z počítače. Opět básničky, písničky, pohybové i didaktické hry a výtvarné i pracovní činnosti odpovídaly tématu. Během vycházek si své znalosti i dovednosti upevňovaly.

Záznamy z těchto činností je možno si prohlédnout v naší fotogalerii.

 

1. listopadu 2007