Co jsme dělali prvních 14 dní v říjnu.

V prvním říjnovém týdnu jsme navázali na téma z předchozích týdnů - podzim je tady. Děti při pobytu venku pozorovaly rozdíly mezi listnatými a jehličnatými stromy, proměny přírody v souvislosti s roční dobou a naučily se jednotlivé stromy pojmenovávat a také nazvat jejich plody.

Skutečných listů jsme využili při výtvarných a pracovních činnostech, a to například při výrobě koláží. Například ve třídě Krtečků se dětem vydařily listy, které si samy vystříhaly a zdobily je technikou zapouštěním barev do vlhka. Procvičily se také v mačkání papíru, čímž vytvořily koule, kterými formou skupinové práce zdobily velké papírové listy. Skupinová práce se dětem líbila a navzájem se povzbuzovaly a pomáhaly si.

Děti ze třídy Žabiček využily techniku tisku a zapouštění barvy do barvy při tvorbě listů stromů. Žabičkám se velmi hezky povedli brouci, kteří měli křídla z lisovaných lístků stromů. Brouky si děti nakreslily tuží a je nutno dodat, že všichni brouci byli zdařilí. S prací dětem rostla chuť a tak vytvořily šneky, kteří měli opravdové ulity a dokreslená tělíčka.

Nejmladší Berušky nakreslily hezké listy voskovým pastelem, ví jaký je rozdíl mezi listnatým a jehličnatým stromem. Šatny všech tříd byly vyzdobené pracemi dětí, takže rodiče měli možnost vidět pracovní dovednosti svých dětí.

Ve druhém říjnovém týdnu všechny třídy probíraly téma domácích zvířat, už při ranních cvičeních se děti proměnily ve zvířátka a pohybem je napodobovaly, napodobovaly je také při hudebních činnostech a to zpěvem na zvukomalebné slabiky. Seznamovaly se s říkadly a písničkami o nich. Rozlišovaly zvířátka domácí a volně žijící, ví které zvířátko kde žije a jak vypadá, znají užitek domácích zvířat.

Děti ze třídy Krtečků si se zájmem vyslechly příběh Cesta do mateřské školy, kde se měly možnost seznámit s nebezpečím střetu s cizím psem, čímž plnily další úkol kapitoly ochrany zdraví a prevence úrazu a Berušky si v této souvislosti zahrály pohádku O neposlušných kůzlátkách. Vyrobily kočičky z papíru, které se jim velmi povedly. U Žabiček se děti naučily novou básničku, vyslechly si příběh o Zatoulaném houseti, procvičily se v písničkách o zvířátkách a ve čtvrtek měly "kočičkový den", z papírových dílů si nalepily záložky do knih ve tvaru kočičiček a pejsků.

Úspěšně pracoval kroužek pohybově dramatický, kde děti cvičily spolu s Dádou O vlku a kůzlátkách a děti potom samy vymýšlely a zahrály si vlastní příběh na daná slova z příběhu, čímž se rázem proměnily v autory a herce zároveň.

V pátek 12. října se starší děti ze Žabiček a Krtkečků vydaly do Lidic, kde navštívily místní památník a prohlédly si výstavu obrazů  dětí k sportovní tématice.

 

12. října 2007